Địa chỉ: Lô 17 đường số 7 Khu Công Nghiệp Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hòa, Tỉnh Long An
Điện thoại: 0723.769.039 - 0723.769.040 - 0723.769.041 - Fax: 0723.769042
Vietnamese   English